Τηλ.: +30 210 2525 017 - email: sales@din.com.gr Εάν δεν το βρείτε σε εμάς, δεν θα το βρείτε πουθενά!

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΖΩΗΣ

Μέσα από μια  πληθώρα ασφαλιστικών εταιριών αλλά και προγραμμάτων ζωής  και υγείας μπορεί να εξασφαλιστεί το πολυτιμότερο αγαθό, η υγεία, με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Ενδεικτικά μπορεί να επιλεγεί μία ή περισσότερες από τις παρακάτω καλύψεις:

 • Ασφάλιση Ζωής
 • Εξασφάλιση Σύνταξης
 • Ασφάλιση Νοσοκομειακής και Έξω-νοσοκομειακής Περίθαλψης
 • Επίδομα Μητρότητας
 • Χειρουργικό Επίδομα
 • Νοσοκομειακό Επίδομα
 • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (C.A.R.- E.A.R.)

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβου – Κατασκευαστή C.A.R. (Constructors All Risks) και Ανεγέρσεως – Συναρμολόγησης  E.A.R. (Εrection Αll Risks) ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ C.M.R.

Προγράμματα για την κάλυψη της αστικής Ευθύνης του Μεταφορέα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ασφάλιση τόσο των απλών επιχειρήσεων όσο και των πιο εξειδικευμένων βιομηχανικών με επίσκεψη εξειδικευμένου προσωπικού μας όποτε χρειάζεται, στον χώρο της επιχείρησης, εφ όσον ζητηθεί από τον συνεργάτη μας.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ALL RISKS

Με ειδικά προγράμματα κατά παντός κινδύνου μπορούν να  καλυφθούν κατοικίες και επιχειρήσεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εξειδικευμένα προγράμματα κάλυψης νομικής προστασίας επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ασφάλιση της κατοικίας αποτελεί μία σημαντική ασφάλιση καθώς σε περιπτώσεις καταστροφής αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση. Υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί ασφαλιστικών προγραμμάτων με καλύψεις που εξασφαλίζουν πλήρως τα περιουσιακά στοιχεία.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Καλύπτονται οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι , που αφορούν την αεροπορία και τις αεροπορικές εφαρμογές όπως :

 • ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
 • ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ (Vintage – Classic – Warbirds)
 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Loss of license)
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ (Airshows)
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 70+

Ειδικά προγράμματα για την κάλυψη της υγείας ατόμων ηλικίας άνω των εβδομήντα ετών.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

 • Ασφάλιση Συνταξιοδότησης
 • Ασφάλιση Προστασίας Εισοδήματος από Μερική ή Ολική Ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Τα προγράμματα των ομαδικών ασφαλίσεων υγείας ή σύνταξης για τους υπαλλήλους των εταιριών προσθέτουν κύρος στις εταιρίες αλλά και εξασφάλιση για τους εργαζομένους τους.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προγράμματα για την κάλυψη της αστικής Ευθύνης των επιχειρήσεων απο την διαρροή ή απώλεια των προσωπικών δεδομένων.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Προγράμματα ασφαλιστικής κάλυψης κατά την διάρκεια του ταξιδιού του ασφαλισμένου, τα οποία περιλαμβάνουν την κάλυψη τους προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικών εξόδων, νοσοκομειακής περίθαλψης απώλειας αποσκευών, ακύρωση ταξιδιού κλπ. Με 24 ώρη τηλεφωνική υποστήριξη, 365 ημέρες τον χρόνο σε 30 και πλέον γλώσσες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

Ασφαλιστική κάλυψη πλοίων Hull & Machinery για κάθε κίνδυνο στο σώμα του πλοίου αλλά και επέκτασής τους στα μηχανολογικά μέρη για πλοία εμπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Προγράμματα ασφάλισης πληρωμάτων που προστατεύουν πλήρως τους πλοιοκτήτες , με ομαδική ασφάλεια , την Αστική Ευθύνη που έχουν απέναντι στα πληρώματα που εργάζονται.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Πλήρη κάλυψη τόσο της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης όσο και του ίδιου του σκάφους αναψυχής.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή  από τους εμπορικούς και τους πολιτικούς κινδύνους, τους οποίους δεν μπορούμε να προβλέψουμε.  Η Ασφάλιση Πιστώσεων παρέχει τη σιγουριά να επεκτείνει η επιχείρηση τις πιστώσεις σε νέους πελάτες.